Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.liora.sk platné od 1.1.2021

 

I. Definície

SPOLOČNOSŤ znamená spoločnosť Liora s.r.o..
ZOS znamená slovenský zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
ZOOÚ znamená zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO INTERNETOVÝ OBCHOD znamená webovú stránku www.liora.sk
Používateľspotrebiteľ alebo zákazník znamená akúkoľvek osobu vo veku 16 rokov alebo staršiu, používajúcu webovú stránku www.liora.sk, ktorá vlastní bankový účet.
Tovar, výrobok, artikel alebo produkt znamená tovar, ktorý ponúka Spoločnosť.
Predmet sprostredkovania je predaj noseného oblečenia, obuvi a módnych doplnkov.
PLATBA DOBIERKOU znamená hotovostnú platbu, ktorá sa poskytuje kuriérovi pri doručení tovaru.
PREDÁVAJÚCI – fyzická osoba, ktorá dosiahla veku 16 rokov a používa stránku www.liora.sk,
nie je registrovaná ako obchodník, má bankový účet a prijala uvedené podmienky predaja
PREDAJ – predaj tovaru od Predávajúceho Spoločnosti
TOVAR, ARTIKEL, PRODUKT alebo VÝROBOK – predávajúcim ponúkané jeho vlastné použité oblečenie a/alebo doplnky
OSOBNÉ ÚDAJE – osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov

 

II. Všeobecné informácie

Táto webová stránka je majetkom spoločnosti Liora s.r.o., Štúrova 17, 04001 Košice.

Všetok obsah na tejto webovej stránke je predmetom autorských práv a majetkom Spoločnosti. Nič, čo je uvedené na tejto webovej stránke, by sa nemalo považovať za udelenie súhlasu alebo povolenia na používanie akéhokoľvek obrázku, ochrannej známky, loga alebo inej informácie z tejto webovej stránky. Kopírovanie alebo sťahovanie informácií z tejto webovej stránky nezakladá akýkoľvek prevod autorských práv na takéto informácie. Spoločnosť môže pravidelne meniť obsah tejto webovej stránky.

Používanie, kopírovanie a distribúcia akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu Spoločnosti sú zakázané. Odkazy na túto stránku sú povolené iba so súhlasom Spoločnosti. Spoločnosť používa články a fotografie vyhotovené jej zamestnancami, ktoré sú predmetom autorských práv, ako aj články a fotografie vyhotovené tretími stranami, ku ktorým vzniklo právo používania vhodným spôsobom. 

 

III. Registrácia

Registrácia na tejto webovej stránke je dobrovoľná a bezplatná. Registrácia sa vyžaduje iba na účely objednávania výrobkov z internetového obchodu. Používatelia si môžu webovú stránku prezerať voľne, bez akejkoľvek potrebnej registrácie. Polia, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácii, sú označené hviezdičkou (*). Po úspešnej registrácii dostane používateľ potvrdenie elektronickou poštou, pričom si následne musí aktivovať svoju registráciu kliknutím na odkaz v takomto e-maile. Všetci zákazníci tejto webovej stránky musia vlastniť bankový účet.

 

IV. Produkty a informácie

Prostredníctvom elektronickej objednávky z webovej stránky sa dá nakupovať iba tovar, ktorého pridanie do košíka používateľa umožňuje systém, a to podľa mechanizmu prevádzky obchodu, ktorý je popísaný v časti „Ako nakupovať“ na tejto webovej stránke. Kompletné informácie týkajúce sa položiek, ktoré internetový obchod ponúka na predaj, a to najmä zloženie produktov, veľkosť a iné údaje, sú popísané výrobcom na visačkách výrobkov. Spoločnosť predáva predovšetkým použité šatstvo a doplnky, ktoré sa nenakupujú priamo od výrobcu tovaru, a preto spoločnosť nemôže garantovať pravosť výrobkov.

Výrobky sa na stránku pridávajú každý deň v dvoch kampaniach – o 8:00 hod. a o 16:00 hod.

 

V. Ceny

Všetky ceny na tejto webovej stránke sú uvedené v eurách (EUR) a platia iba v čase zverejnenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ich bez oznámenia zmeniť.

Ceny uvádzané v internetovom obchode sú konečné a zahŕňajú všetky dane, vrátane nákladov na dopravu, ktoré závisia od možnosti doručenia vybranej Objednávateľom. Ceny za doručenie sa uvádzajú samostatne pred potvrdením objednávky.

Cena za doručenie nie je zahrnutá do cien artiklov.

 

VI. Objednávky

Objednávky môžu zadávať iba registrovaní Používatelia, ktorí akceptovali Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.liora.sk. Všetky faktúry sú vystavované v eurách. Konečné termíny pre doručenie objednávok závisia od spoločnosti Slovenská Pošta – poskytovateľa kuriérskych služieb – partnera Spoločnosti. Možnosti doručenia môžu byť kedykoľvek zmenené Spoločnosťou a budú deklarované v týchto podmienkach a na webovej stránke v časti „Ako nakupovať“.

 

VII. Platba

Používatelia môžu uhradiť cenu objednaného tovaru tak, že si vyberú jednu z týchto možností doručenia a úhrady:

1) platba dobierkou (kuriér dostane peniaze po doručení)
2) platby prostredníctvom aplikácie Virtuálna peňaženka na vašej webovej stránke (do Virtuálnej peňaženky sa pripisujú zdroje za predaj oblečenia alebo v dôsledku refundácie vrátených výrobkov)
3) prostredníctvom online POS terminálu, ktorý zabezpečí a certifikuje spoločnosť GooglePay, prostredníctvom karty Visa, Visa Electron, Maestro, alebo MasterCard.

Na www.liora.sk je možné platiť kartami Visa, Visa Electron, MasterCard alebo Maestro. Všetky elektronické platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému a na webe GooglePay.

Ak je Váš účet  v inej mene ako euro, môže byť účtovaný inú cieľovú cenu, ako cena uvedená na našich stránkach, v dôsledku rozdielu vo výmennom kurze banky. Môžu byť predmetom poplatkov za transakcie v cudzej mene. Obráťte sa na svoju banku alebo u svojho operátora kreditnej karty. Nenesieme zodpovednosť za výmenný kurz a akýchkoľvek poplatkov Vášho bankového účtu alebo kreditnej karty, ktoré Vaša banka môže účtovať. Spoločnosť neukladá akékoľvek informácie, kreditné a debetné karty pre platbu a osobných účtoch klientov.

Ak si používateľ zvolí možnosť doručenia kuriérom a platby pri doručení, musí uhradiť cenu objednaných položiek plus cenu za doručenie kuriérovi v momente preberania tovaru.

Bez ohľadu na spôsob platby, všetky platby musia byť realizované výlučne v eurách (EUR). Akceptovaním týchto podmienok Používateľ udeľuje svoj výslovný a bezpodmienečný súhlas s tým, že vopred uhradí celú predajnú cenu Spoločnosti za tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu. Používateľ dostane spolu s tovarom aj faktúru, v ktorej budú vymenované objednané výrobky, ich predajná cena a cena za doručenie. Keď je platba realizovaná ako platba pri doručení, spotrebiteľ vyplatí kuriérovi čiastku rovnú celkovej splatnej čiastke (vrátane ceny objednávky a prepravných nákladov), ktorá je uvedená v potvrdení o spracovaní a prijatí (ktorým sa potvrdzuje doručenie tovaru kuriérom Objednávateľovi), ktoré slúži ako potvrdenie príjmu. Podpísaním potvrdenia o spracovaní a prijatí Objednávateľ poveruje kuriéra, aby postúpil Spoločnosti v jeho mene a na náklady Spoločnosti čiastku predstavujúcu kúpnu cenu dodanej objednávky.

 

VIII. Zmluva

Zmluva uzatvorená na diaľku medzi Spoločnosťou a Používateľom je uzatvorená od momentu potvrdenia konkrétnej objednávky Spoločnosťou. Pri spracovávaní objednávok dostanú objednávatelia potvrdenie o prijatí ich objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Spoločnosť je pred doručovaním objednaného tovaru oprávnená telefonicky kontaktovať objednávateľa a požiadať ho o uvedenie informácií o zmluve a/alebo dodávke.

Spoločnosť nezodpovedá za porušenie zmluvy v prípadoch, keď Používateľ uviedol nesprávne, neúplné a/alebo nepresné osobné informácie, vrátane takých prípadov, kedy uviedol neúplnú, nepresnú alebo fiktívnu adresu alebo telefón.

Používateľ je povinný chrániť dôvernosť svojho používateľského mena a hesla, ktoré použil na registráciu na tejto webovej stránke. Spoločnosť bude považovať každú objednávku odoslanú prostredníctvom internetového obchodu za štandardnú, ak bude použité používateľské meno a heslo, ktoré systém akceptoval, platné, bez ohľadu na to, či ich používa osoba iná ako majiteľ.

Ak sa objednávateľ rozhodne zaplatiť za tovar pri doručení, zmluva uzatvorená na diaľku sa považuje za zrušenú, keď:

– Objednávateľ neuhradí kuriérovi faktúru pri doručení.
– Objednávateľ uviedol nepravdivú alebo nepresnú adresu alebo zároveň nie je na takejto adrese v deň doručenia a neodpovedá na telefónnom čísle uvedenom ako kontaktnom, aby sa dohodol s kuriérom na procese doručenia.

 

IX. Doručenie objednaného tovaru

Doručenie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu vykonávajú kuriéri alebo pošta.

Dodávky sa vykonávajú iba na geografickom území Slovenskej a Českej republiky. 

Doručenie sa vykonáva v lehotách popísaných pod každým výrobkom na webovej stránke v časti Doručenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť za výnimočných okolností dodaciu lehotu po bezodkladnom informovaní používateľa.

 

X. Návrat a reklamácia objednaného tovaru

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a vrátiť tovar objednaný zo stránky Liora.sk bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, bez akéhokoľvek postihu, pokuty alebo iných dodatočných nákladov, a to do 14 dní od dátumu doručenia objednaného tovaru. Spoločnosť poskytne Objednávateľovi štandardný formulár pre uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy v súlade s Prílohou č. 3 ZOS.

Keď si Objednávateľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy, musí zaslať alebo doručiť tovar späť Spoločnosti bez zbytočného odkladu, a najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy objednávateľ informoval Spoločnosť o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Takýto konečný termín sa považuje za dodržaný v prípade, č objednávateľ zašle alebo doručí tovar späť Spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Spoločnosť môže zadržať refundáciu Objednávateľovi, až dokým neprijme tovar alebo dokým objednávateľ neposkytne dôkaz o tom, že bol tovar odoslaný späť, podľa toho, ktorý z týchto dvoch prípadov nastal skôr. Vrátené produkty by mali byť zaslané spoločnosti na adrese: Liora s.r.o., Štúrova 14, 04001 Košice, Slovensko.

Ak si objednávateľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 8 (1) ZOS, Spoločnosť vráti objednávateľovi hodnotu vráteného produktu a Objednávateľ zaplatí hodnotu dopravy a posielania vrateného produktu.

Vzhľadom na to, že tovar ponúkaný Spoločnosťou je väčšinou používaný, je každé vrátenie tovaru posudzované osobitne. V prípade, že je tovar poškodený a v inzeráte to nebolo popísané ani odfotené tak Vám vrátenie tovaru akceptujeme a teda Vám preplatíme pôvodnú cenu tovaru s poštovným ako aj poštovné za vrátenie tovaru.

V prípade, že Vám tovar jednoducho „nesadol“, je vrátenie tovaru tiež možné, avšak pôvodné poštovné Vám bude odrátané z ceny produktu. Produkt musí mať všetky visačky a nesmie byť použitý.

Spoločnosť nie je povinná preplatiť ďalšie náklady za doručenie tovaru v prípade, ak si Objednávateľ výslovne zvolil spôsob doručenia tovaru iný ako najlacnejší typ štandardného doručenia Slovenskou Poštou.

Keď si Objednávateľ objednal viac ako jednu položku/produkt, pričom si uplatnil právo odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 8 (1) ZOS iba pre jeden produkt a vráti iba ten, zmluva medzi ním a Spoločnosťou je i naďalej platná pre ostatné produkty, Objednávateľ prevezme náklady na doručenie a vrátenie produktu podľa opisu v predchádzajúcom odseku a Spoločnosť je povinná preplatiť cenu vrátenej položky a bankové náklady. 

Bez ohľadu na spôsob platby klientom pri objednávaní, a to aj v prípade, ak Objednávateľ platí za tovar pri doručení, objednávateľ súhlasí, že čiastka je vrátená Objednávateľovi bankovým prevodom alebo prostredníctvom Virtuálnej peňaženky, a to podľa želania klienta.

Otázky ohľadom nárokov a poradenstva pri vracaní tovaru môžete adresovať na: info@liora.sk alebo na linke konkrétnej pobočky. Aktuálne čísla nájdete na www.liora.sk.

Používateľ je povinný uchovávať prijatý tovar a zabezpečiť zachovanie jeho kvality. Jeho celistvosť a dané visačky nesmú byť poškodené.

V prípade, že Objednávateľ nedodrží ktorúkoľvek z týchto podmienok, Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie vráteného tovaru, a teda nevrátiť čiastku uhradenú Používateľom.

Objednávateľ je oprávnený prijať iba hodnotu vráteného tovaru, ktorú zaplatil v čase jeho nákupu.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok vyplývajúci z toho, že tovar nezodpovedá zmluvným podmienkam, keď boli pri doručení zistené pri prvom preskúmavaní odchýlky od zmluvy.

Pri vystavovaní reklamácie tovaru si Používateľ môže nárokovať refundáciu za výmenu tovaru za iný kompatibilný so Zmluvou alebo zľavy.

Reklamácia sa predkladá Spoločnosti alebo oprávnenej osobe elektronickou poštou na adresu info@liora.sk. Pri evidencii reklamácie je Používateľ povinný uviesť predmet reklamácie, jeho preferovaný spôsob uspokojenia nároku respektíve veľkosť nárokovanej čiastky a svoju kontaktnú adresu.

Pri predkladaní reklamácie Používateľ musí nevyhnutne priložiť podklady, ktoré osvedčujú takýto nárok:

1.potvrdenie alebo faktúru;
2.protokoly alebo dokumenty osvedčujúce súlad zmlúv o dodávke tovaru alebo služieb;
3.iné podklady určujúce nárok z hľadiska dôvodov a výšky.

V prípade, že objednávateľ zistí zjavné chyby v tovare, môže takéto položky vrátiť a vyžiadať si peniaze späť. Reklamácie musia byť podané čo najskôr po zistení chyby, do dvoch rokov od doručenia, keď je chybný tovar nový a do troch mesiacov, keď je chybný tovar secondhandový, ale najneskôr do mesiaca od zistenia nesúladu s dohodou. V prípade vrátenia tovaru znáša náklady na doručenie Spoločnosť.

Objednávateľ si nemôže nárokovať refundáciu alebo zníženie ceny tovaru, keď Spoločnosť súhlasila s výmenou Objednávateľovho tovaru za nový do jedného mesiaca od predloženia reklamácie Používateľom.

Spoločnosť ponúka predovšetkým secondhandový kusový tovar, takže nie je možné vymeniť vrátenú položku za presnú takú istú. Rovnako platí, že v prípade reklamácie Spoločnosť môže vrátiť cenu uhradenú objednávateľom, a to podľa postupu uvedeného vyššie. Ak chce Objednávateľ vymeniť vrátený tovar za iný, výmena sa uskutoční naplnením Objednávateľovej Virtuálnej peňaženky – funkcia na webovej stránke Liora.sk, kde spoločnosť www.liora.sk umožňuje objednávateľom použiť čiastku uhradenú Objednávateľom za vrátený produkt na kúpu iného produktu.

Spoločnosť vráti Objednávateľovi uhradenú čiastku čo najskôr, a najneskôr do 14 dní po prijatí vrátenia tovaru. Spoločnosť www.liora.sk vráti čiastku, ktorú objednávateľ zaplatil za objednaný tovar (hodnota produktu a hodnota doručenia v prípade, že je vybraný najlacnejší štandardný spôsob doručenia):

– bankovým prevodom na Objednávateľov bankový účet (IBAN),
– vo Virtuálnej peňaženke, ak o to Objednávateľ výslovne požiada
– V prípade, ak Objednávateľ zaplatil za tovar pri doručení, čiastka bude klientovi refundovaná/vrátená bankovým prevodom/alebo Virtuálnou peňaženkou podľa výslovnej preferencie Objednávateľa.

Ustanovenia tohto oddielu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku sa nevzťahujú na dodávku spodného prádla a / alebo plaviek z dôvodov hygieny a / alebo ochrany zdravia.

ČO JE TO VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA

Virtuálna peňaženka je služba, ktorú spoločnosť www.liora.sk ponúka všetkým registrovaným používateľom.

Objednávateľ môže vo Virtuálnej peňaženke nazhromaždiť čiastku, ktorá má byť použitá na online nakupovanie, celkom alebo čiastočne pri jednej objednávke.

Peniaze sa akumulujú vo Virtuálnej peňaženke:

– Ak nastane situácia,  kedy dochádza k vráteniu / odmietnutí – na výslovnú žiadosť Objednávateľa o refundáciu vo Virtuálnej peňaženke
– Prijatie bonusu alebo kompenzácie z akcie Objednávateľom.

– Po prijatí príjmu z predaja pri použití služby „Predajte Lioru“.

AKO SA DOSTANEM DO SVOJEJ VIRTUÁLNEJ PEŇAŽENKY

1.Zaregistrujte sa
2.Môj účet >> Virtuálna peňaženka

AKO POUŽÍVAŤ MÔJ VIRTUÁLNY ZOSTATOK PRI NAKUPOVANÍ

– Ak chcete použiť prostriedky vo vašej Virtuálnej peňaženke, musíte sa prihlásiť do vášho účtu a zadať objednávku. Čiastka vo Virtuálnej peňaženke sa automaticky zníži o čiastku splatnú za danú objednávku:
– Ak je čiastka vašej objednávky nižšia ako čiastka vo Virtuálnej peňaženke, zvyšný zostatok sa môže použiť na budúce objednávky;
– Ak je čiastka vašej objednávky vyššia ako čiastka vo Virtuálnej peňaženke, rozdiel sa dá uhradiť buď elektronicky alebo platbou pri doručení kuriérovi.

Akumulovanú čiastku vo Virtuálnej peňaženke môžete použiť pri kroku objednávky – Platba. V prípade, ak je čiastka vo vašej Virtuálnej peňaženke dostatočná na zaplatenie časti objednávky alebo celej objednávky, za preferovaný spôsob platby alebo čiastkovej platby objednávky sa automaticky zvolí možnosť Virtuálna peňaženka.

Vždy, keď Objednávateľ požiada, aby mu boli vrátené prostriedky akumulované vo Virtuálnej peňaženke, môže vybrať túto možnosť v sekcii “Moja peňaženka” vo svojom profile a musí zadať čislo svojho účtu.

 

XI. Predajte svoje šatstvo a doplnky Spoločnosti.

1. Predávajúci predáva a sprostredkovateľ sprostredkuje predaj predmetu sprostredkovania za podmienok uvedených v zmluve o Predaji. Predávajúci poveruje sprostredkovateľa k spísaniu a podpísaniu predajnej zmluvy v jeho mene.

2. Zmluva o sprostredkovaní predaja sa uzatvára na dobu určitú. Sprostredkovateľ zabezpečí v prospech Predávajúceho predaj predmetu sprostredkovania v lehote do 6 mesiacov.

3. Sprostredkovateľ je odmenený 50% sumy z ceny predaného predmetu sprostredkovania.

4. Predávajúci je odmenený 50% sumy z ceny predaného predmetu sprostredkovania.

5. Sprostredkovateľ má právo na subjektívne ohodnotenie predmetu sprostredkovania a má právo predať ju za danú cenu. Sprostredkovať má právo meniť ceny, zvyšovať alebo znižovať ceny počas celej doby sprostredkovania, podľa jeho uváženia.

6. Sprostredkovateľ je povinný vyplatiť Predávajúcemu hore uvedený podiel z predaja predmetu sprostredkovania a to stále do 7.dňa v mesiaci, od 1. do 31.dňa za predchádzajúci mesiac.

7. Predávajúci za podpisom tejto zmluvy zbavuje nároku na predmet sprostredkovania. Nárok mu vzniká až po uplynutí doby sprostredkovania. Ak Predávajúci nemá záujem o predmet sprostredkovania po uplynutí doby sprostredkovania, sprostredkovať má nárok naložiť s predmetom sprostredkovania podľa vlastného uváženia. Predávajúci v zmluve uvedie, či súhlasí s darovaním oblečenia, ktoré sa nepredá v priebehu 6 mesiacov, pre charitatívnu činnosť LIORA s.r.o.

8. Predávajúci čestne prehlasuje, že oblečenie, ktoré sprostredkuje na predaj Predávajúcemu, je dezinfikované. To znamená, že bolo oprané vo vývarke alebo oprané s dezinfekčným pracím prostriedkom a že zároveň bolo dané oblečenie riadne prežehlené.

9. Predávajúci súhlasí, že poplatok za kuriéra sa odpočíta z provízie predaja jeho oblečenia. Ak nastane prípad, že provízia z predaja za celých šesť mesiacov bude menšia ako poplatok za kuriéra, Predávajúci je povinný doplatiť rozdiel sumy. V prípade ak Predávajúci nesúhlasí s darovaním oblečenia na charitu, je povinný si zaplatiť poplatok za kuriéra za odoslanie všetkých nepredaných vecí.

10. Druhy produktov a informácia

Podľa ustanovení týchto podmienok môže byť predaný Spoločnosť taký Tovar, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam:

 1. Tovar nemá žiadne viditeľné kazy alebo stopy po používaní, to znamená:
 • škvrny alebo vyblednutú farbu;
 • diery v látke;
 • znečistenie v oblasti pod pazuchou;
 • opotrebovaný a/alebo tenší materiál;
 • poškodený zips;
 • materiál roztiahnutý v dôsledku nosenia;
 • odev zrazený v dôsledku nesprávneho prania;
 • nepríjemný zápach;
 • opotrebované držadlá, podšívka, pokazené zipsy alebo iné zapínanie (u kabeliek a tašiek);
 • poškodený materiál a škvrny alebo nepríjemný zápach (u kabeliek a tašiek);
 • opotrebovaný materiál, vložky a/alebo podrážky (u obuvi).
 1. Tovar nesmie byť:
 • šitý na objednávku alebo opravovaný;
 • vyrobený zo syntetických materiálov, ktoré by mohli vyvolať kožné alergie alebo podráždenie;
 • retro model odevu a doplnku, ktorý už nie je aktuálny;
 • opasok z umelého materiálu;
 • napodobenina niektorej vyššie uvedenej značky;
 • nesmie chýbať textilná etiketa so zložením materiálu a spôsobom zachádzania s odevom.

11. S odoslaním Tovaru Používateľ prehlasuje, že:
1) Používateľ je zákonným majiteľom Tovaru;
2) Používateľ zákonne nadobudol vlasníctvo Tovaru;
3) Používateľ zákonne dopravil Tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné);
4) pokiaľ je to Používateľovi známe do momentu odoslania Tovaru, že Tovar je autentický a originálny. V prípade ustanovenia, že Používateľ odoslal Spoločnosti Tovar, ktorý nezodpovedá prehláseniu, Používateľ  bude dlžný Spoločnosti odškodnenie za všetky újmy, vyplývajúce alebo súvisiace s porušením. 

12. Vrátenie neschváleného Tovaru Používateľovi

V prípade, že jeden alebo viaceré produkty, opísané vo formulári, nezodpovedajú týmto Všeobecným podmienkam, Spoločnosť pošle Používateľovi na elektronickú poštu v jeho profile na Stránke oznámenie, kde budú uvedené nepresnosti.

V tom istom oznámení, ktoré sa týka neschváleného Tovaru, budú Používateľovi v tejto súvislosti predložené dva návrhy:

 1. Aby Používateľ dostal späť neschválené Produkty na svoje náklady, keď klikne na políčko „Požiadajte o službu Vrátenie“. Aktivizáciou tohto tlačidla budú neschválené produkty odoslané na tú adresu Používateľa, ktorá bola na začiatku uvedená pre vyzdvihnutia Liora Predaja, predmetu konkrétneho právneho vzťahu s Používateľom, do 7 dní odo dňa požiadania zásielkovou spoločnosťou SPS. Za vrátenie neschválených produktov zaplatí Používateľ 10 €, pričom táto čiastka môže byť odpočítaná z dlžnej ceny, z jeho virtuálnej peňaženky alebo priamo zaplatená online prostredníctvom kreditnej/debetnej karty.
 2. Aby neschválené Produkty boli zakúpené Spoločnosťou za cenu 0.01 € za kg. Používateľ vyjadrí svoje rozhodnutie kliknutím na políčko „Predajte za 0.01 € /kg“, čím dáva svoj výslovný súhlas k predaju svojich Spoločnosťou neschválených Produktov kvôli ich nesúlade s Všeobecnými podmienkami za cenu 0.01 € za kg.

V prípade, že do desiatich dní od odoslania oznámenia o nesúlade Produktov Používateľ nepodnikne vyššie uvedené úkony na vrátenie alebo nevyjadrí svoj súhlas s ani jednou z dvoch možností, opísaných v bodoch 1. a 2., Spoločnosť vykúpi neschválené produkty za cenu 0.01 € /kg.

13. Právo na odstúpenie

Používateľ stráca svoje právo na odstúpenie dňom predania svojich Produktov Spoločnosti prostredníctvom zásielkovej služby, keď objednal službu „Predajte Liore“. Dátum odoslania sa považuje za dátum započatia plnenia služby, ktorú Spoločnosť uskutočňuje prostredníctvom prijímania, hodnotenia a spracovania Produktov za účelom kúpy, k čomu dáva Používateľ predbežne svoj informovaný súhlas v momente objednania služby.

14. Zodpovednosť Spoločnosti za poškodenie Tovaru Používateľa

Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Používateľovi v dôsledku poškodenia alebo zničenia Používateľom poslaného Tovaru po jeho obdržaní v sklade Spoločnosti.

V prípade, že v procese spracovania daného Používateľom poslaného Tovaru tento bude zničený alebo poškodený vinou Spoločnosti, vrátane vinou zamestnanca Spoločnosti skôr, než Tovar prešiel do vlastníctva Spoločnosti, predstaviteľ  Spoločnosti zo Zákazníckeho centra sa spojí s Používateľom v rámci 24 hodín od spomenutej udalosti, aby sa dohodli o odškodnení Používateľa. Po dohode príde Používateľovi oznámenie o obojstranne dohodnutej výške odškodnenia na jeho profil na Stránke.

15. Odškodnenie za stratené, odcudzené alebo poškodené zásielky vinou kuriéra

Spoločnosť nezodpovedá za úplne alebo čiastočne stratený alebo odcudzený Tovar vinou kuriéra, nielen za balíky s odevmi a doplnkami odoslanými Požívateľom Spoločnosti, ale ani za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti alebo nečinnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou zo strany Používateľa Spoločnosti. 

 

XII. Ochrana súkromia

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s nariadením 2016/679 / EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46 / ES. Informácie o osobných údajoch spracovaných spoločnosťou a o podmienkach, na základe ktorých sú spracovávané údaje o fyzických osobách a ich právach, sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov a v Zásadách Cookie.

 

XIII. Iné 

Spoločnosť sa zaviazala, že bude poskytovať iba tovar prezentovaný na webovej stránke, a to tak, ako je prezentovaný. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, a to najmä dizajn, dostupnosť a ceny položiek, platia výlučne v čase ich prezentácie, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ju bez oznámenia zmeniť. Objednávateľ zodpovedá za pravidelnú kontrolu podmienok používania a uvedených informácií o cenách, dostupnosti a iných skutočnostiach.

Ak sa používateľ dobrovoľne prihlásil na odber informačného bulletinu, Spoločnosť je oprávnená zasielať informačný bulletin na poskytnutú adresu elektronickej pošty. Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z prijímania e-mailov prostredníctvom svojej profilovej stránky na webovej stránke alebo pomocou odkazu „Zrušiť odber“, ktorý je súčasťou informačného bulletinu.

Používateľské Profily, ktoré porušujú podmienky používania internetového obchodu, ako aj profily používateľov, ktorí ich používajú na iné účely, môžu byť vymazané. Používateľom, ktorí sústavne nepožadujú alebo odmietajú (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku X týchto Všeobecných podmienok) objednávky s platbou dobierkou, môže Spoločnosť dočasne alebo trvalo obmedziť zadávanie objednávok na tejto webovej stránke iba prostredníctvom elektronickej platby. Na účely tohto ustanovenia sústavne znamená tri alebo viac nenárokovaných/odmietnutých (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku X týchto Všeobecných podmienok) objednávok, bez ohľadu na to, či ide o po sebe nasledujúce objednávky alebo nie a bez ohľadu na pravidelnosť a hodnotu každej z takýchto objednávok. Spoločnosť má práva uvedené vyššie aj v prípadoch, kedy má spotrebiteľ nenárokovanú/odmietnutú (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku X týchto Všeobecných podmienok) objednávku vo výške viac ako 250 EUR.

Pre akékoľvek nevysporiadané nároky podľa týchto podmienok platia platné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spoločnosť sa vždy usiluje riešiť spory zmierom, ale ak boli vyčerpané všetky možnosti, spory bude riešiť príslušný súd alebo budú riešené prostredníctvom online platformy EÚ na riešenie sporov medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi: ec.europa.eu/ odr.

Orgány na alternatívne riešenie sporov sú:

Slovenská obchodná inšpekcia 

http://www.soi.sk

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby, ktoré môžu z akéhokoľvek dôvodu vzniknúť na webovej stránke, vrátane tých, ktoré boli spôsobené zmenami, úpravami, medzinárodnými výpadkami internetu alebo z iných technických príčin.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zverejniť bannery akéhokoľvek druhu a/alebo odkazy na akúkoľvek časť webovej stránky v zmysle zákona.

1 /